Modlitwy za zmarłych PDF Drukuj Email

Odpust

Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Do uzyskania odpustu zupełnego należy:

  • wyzbyć się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,
  • odbyć spowiedź sakramentalną,
  • przyjąć Komunię Eucharystyczną,
  • odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).

Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.

Dodatkowo należy odwiedzić cmentarz (np. cmentarz przy Newmarket Road w Cambridge) w dniach od 1. do 8. listopada i pomodlić się - choćby tylko w myśli - za zmarłych, za których ofiarujemy odpust.

Wypominki

Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych. Jej tradycja sięga X wieku. Wierni na kartkach wypisują imiona swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz dobrowolna ofiarą. Istotną sprawą w modlitwie za zmarłych jest przede wszystkim nasze zaangażowanie, nasza ofiara i nasz wysiłek by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem.

W naszej parafii modlimy się za zmarłych zgłoszonych w wypominkach podczas każdej listopadowej Mszy Świętej.

Msze Św. gregoriańskie

Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604; papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem na papieża był przełożonym założonego przez siebie w 575 roku klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy Św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci i jako przykład podaje doświadczenie z życia swojego klasztoru. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus, w jego celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy Św. - każdego dnia jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach Św. i gdy później ujawnił treść swojego widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano Msze Św. za Justusa. Uznano to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany skutek.