Śluby PDF Drukuj Email

Sakrament Małżeństwa można zawrzeć zarówno w Anglii, Polsce jak i w innym kraju po uprzednim spisaniu Protokołu Przedmałżeńskiego w Naszej Parafii.

Wtedy, gdy Sakrament Małżeństwa będzie zawierany w innej Parafii (w Anglii, Polsce lub innym kraju) należy oddzielnie ustalić termin ślubu tam gdzie ma on mieć miejsce. W przypadku gdy Sakrament Małżeństwa ma być zawierany w Polsce należy przygotować dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, które należy przedstawić w parafii gdzie będzie uroczystość ślubna (ślub zawierany w Kościele ma skutki cywilno-prawne – tzw. Małżeństwo Konkordatowe).

Do spisania Protokołu wymagane są następujące dokumenty:

  • Paszport lub Dowód Osobisty,
  • Metryka Chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu,
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (zwykle ta adnotacja jest w Metryce Chrztu),
  • Jeżeli ślub ma odbyć się w innej Parafii – dokładny adres tej Parafii.

Oprócz spisania Protokołu narzeczeni muszą odbyć jeszcze Nauki Przedmałżeńskie.

Należy zgłaszać się do ks. Proboszcza, co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu i wtedy indywidualnie ustalone zostaną wszystkie szczegóły.

Przydatne informacje na temat ślubów katolickich w UK, jak i ślubów w Polsce zawieranych przez osoby mieszkających w UK można znaleźć na: